‎ ‎ דבר מלכות | בשלח
Menu
הורדה חינםוההוספה בלימוד התורה בענייני משיח וגאולה ("מלכות שבתפארת") היא ה"דרך הישרה" לפעול התגלות וביאת המשיח והגאולה בפועל ממש שבת פרשת תזריע - מצורע ה'תנש"א

This is the default dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.